Trấn Trạch Chi Bảo Bình An 51cm x 14cm

  • Bóng điện 5w220v tự động đổi màu
  • Xoay quanh theo xuôi chiều Kim đồng hồ và ngược lại các phụ kiện chuông bằng kim loai
  • Sản phẩm được bảo hộ

» Lưu ý: Không tự ý sao chép hình ảnh dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của Nguyễn Ân

Danh mục: