Đèn Hoa Thị TSKT: 60cm x 16cm

  • Bóng điện 5w220v
  • Chiến áp điều chỉnh sáng to và nhỏ

» Lưu ý: Không tự ý sao chép hình ảnh dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của Nguyễn Ân

Danh mục: