Đèn gỗ được dát vàng non TSKT: 36cm x 10cm

  • TSKT: 36cm x 10cm
  • Bóng điện màu đỏ 1,5w 220v + giây điện
Danh mục: